ፕሮጀክት / ዕላማ

ኩሎም ናትና ፕሮጀክትታት ናጻን፡ ንኩሎም ሐደስቲ ተሳተፍቲ ክፉትን እዮሞ፣ ንኩሎም ኣብዚ ናትና ፕሮጀክትታት ክሳተፉ ዝደልዮ ተጠቀምትን ተሓጋገዝትን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ንብሎም።

ቋንቋ ጀርመን

ኣፍልጦ ቋንቋ ጀርመን ኣብዚ ሕብረተሰብ ካብቶም ኣገደስቲን ቀንዲ ነገራትን እዩ። ክንዲ ዝኾነ ንኩሎም ሐተትቲ ዑቅባን መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ሰባትን ኣብ ወግዓዊያን አብያተ ትምህርቲ ቋንቋ ክምሀሩ ስለዘይክእሉ ትካልና ናጻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይህብ። እቲ ትምህርቲ ንዝተፈላለየ ደረጃታት ዘካተተ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትምህርቲ ቋንቋ ኣዳሊና ንኩሎም ደለይቲ ክሳተፉ ንዕደም። ቆልዑ ንዘለዎም ድማ ኣብ እዋን ትምህርቲ ኣለይቲ ቆልዑ ኣዳሊና ኣለና። እቲ ትምህርቲ ንኩሎም ሓደስቲ ተሳተፍቲ ክፉት ኣዩ። ምዝገባውን ኣየድልዮን እዩ። ጥራይ ስሩዕ ዝኮነ ተሳትፎ ክህልወኩም ንላቦ።

STUNDENPLAN DOWNLOAD

Deutschkurse Stadt Zürich   
WochentagUhrzeitAdresseInfo
Montag10.00 - 12.00Kirchgemeindehaus Grünau, Bändlistrasse 15mit Kinderbetreuung und Mittagstisch
Montag15.00 - 17.00Zentrum Migrationskirchen, Rosengartenstrasse 1, 1. Stockmit Kinderbetreuung
Montag18.30 - 20.30Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13Kleine Gruppe
Dienstag10.00 - 12.00Augustinerkirche, Augustinerhof 8mit Kinderbetreuung und Mittagstisch
Dienstag18.30 - 20.30Ref. Landeskirche, Hirschengraben 50
Mittwoch10.00 - 12.00Pfarrei St. Felix und Regula, Hirzelstrasse 20Mittagstisch im Anschluss
Mittwoch14.00 - 16.00Kirche Fluntern, Gellertstrasse 1mit Kinderbetreuung
Donnerstag10.00 - 12.00Cramerstrasse 7C1. Anmelden bei rosger@bluewin.ch
Freitag10.00 - 12.00Offener St. Jakob, Stauffacherstrasse 8mit Kinderbetreuung und Mittagstisch
Freitag13.15 - 15.00Cramerstrasse 7B1 und B2. Anmelden bei rosger@bluewin.ch
Samstag10.00 - 12.00AKI, Hirschengraben 86
Samstag10.00 - 12.00Kirchgemeinde Erlöser, Zollikerstrasse 160mit Mittagstisch
Sonntag16.00 - 18.00Reformierte Kirche, Höhenring 56

ምሳሕ

ኣብቲ ዝበዝሕ ናይ ትምህርቲ ቦታታትና ድሕሪ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ውዑይ መግቢ ኣዳሊናልኩም ኣለና። እቲ መደብ ንባህልን፣ ስንስርዓትን፣ ከምኡውን ተሞክሮ ንምልውዋጥን ኣገዳሲ ምኻኑ ክንሕብር ንፈቱ።

Mittagstische Stadt Zürich   
WochentagUhrzeitAdresseInfo
Montag12.00 UhrKirchgemeindehaus Grünau, Bändlistrasse 15im Anschluss an den Deutschkurs
Dienstag12.00 UhrAugustinerkirche, Augustinerhof 8im Anschluss an den Deutschkurs
Mittwoch12.00 UhrPfarrei St. Felix und Regula, Hirzelstrasse 20im Anschluss an den Deutschkurs
Freitag12.00 UhrOffener St. Jakob, Stauffacherstrasse 8im Anschluss an den Deutschkurs
Samstag12.00 UhrKirchgemeinde Erlöser, Zollikerstrasse 160gemeinsames Kochen am Vormittag
Mittagstische Winterthur
Dienstag12.00 UhrRef. Kirchgemeindehaus, Kanzleistrasse 37im Anschluss an den Deutschkurs

ምዝዋር፣ ስፖርትን ምዝንጋዕን

ሰሙናዊ ምዝዋር ኣብ ከባቢ ዙሪክ
ኣብ ስሙን ሐደ መዓልቲ ትካልና
(solinetz) መጠናዊ ዝኮነ ናይ ምዝዋርን ምንቅስቃስን መደብ ኣብ ከባቢ ዙሪክ የዳሉ። ኩሎም ፈተውቲ እግሪ ጉዕዞ ብዘይ ኣቀዲምካ ምምዝጋብ ክሳተፋ ይክእሉ። ንኩሎም ስደተኛታት ናይ መግቢን ትኬትን ዋጋ ትካልና ይከፍል።

Samstag, 13.30 Uhr
Treffpunkt Hauptbahnhof Zürich (Grosse Uhr)
Peter Edelsbrunner und Tatjana Rengel, 076 592 35 53, zusammen.wandern.zh@gmail.com

 

ቬሎዙሪ ትምህርቲ ምዝዋር ብሽክሌታ ንስደተኛታት
ምዝዋር ብሽክሌታ ምቹእን ደስታ ዝህብን ናይ ምንቅስቃስ ነጻነትን ዝህብን እዩ። ይኩንምበር ብዙሓት ስደተኛታት ምልከት የብሎምን። ስለዚ ትካልና አብዝተፈላለያ ማዕከናት ስደተኛታት እንዳከዱ ዝምህሩ መማህራን አዳልዩ ሒዞሞም ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት እንዳዛወሩ ሕግታት ትራፊክ ይምህርዎም፣ ከምኡውን ምስቲ ዝነብሩሉ ከባቢን ብከመይ ከምዝዝውሩን ይምህርዎም።
www.friendsonbikes.ch

ናይ ብዓል ዳስ (ካምፕ)

ቤተክርስትያን ተሓድሶ (Landeskirche) ምስ ትካልና ሶሊኒትዝን (Solinetz) ቤተክርስቲያን ካቶሊክን ብምትሕብባር ነፍስወከፍ ሳመር (ሐጋይ) ናይ ብዓል ዳሳት ንስደተኛታት የዳሉ። እዚ ዳሳት ንስደተኛታት ዝተወሰነ መዓልታት ካብ ጭንቀት ርሒቆም አብ ብሕት ዝበለ ቦታታት ክዘናግኡ ኮለዉ ንመዕረፊ ይሕግዝ።

Rémy Beusch, remy.beusch@refuster.ch, 044 943 15 11

ትምህርቲ ቅዲ ክዳን (ሳርቶ)

ደለይቲ ምስ ክኢላ ሰፈይቲ ብምኳን ብግብሪ ዝተሰነየ ትምህርቲ ይቐስሙ። ከምኡዉን ብማሽን ምስፋይ ይላመዱ። ድሌት ዘለዎም ሰባት መጺኦም ክርእዩ ፍቁድዩ ዘለና ቦታ ግና ዝተወሰነ እዩ።

Dienstag, 14 – 17 Uhr

OFF (Ort für Frauen)
Zollikerstrasse 76, 8008 Zürich

Ursi Kündig, utile@ursikuendig.ch

ምትዕድዳም (ሓቢርካ ምምጋብ)

ናይ ምብጻሕ ጉጅለ

አብያተ ትምህርቲ ምብጻሕ
እዚ ንብዙሓት አወዳትን አዋልድን አዝዩ ዘህጉስ ክከውን ኮሎ ነቲ ዘለዎም ምስ ሓደስቲ ስደተኛታት ናይ ምልላይ ድልየት ክውን ዝገብር እዩ። አብ ብዙሓት ማእከናት ዜና ጉዳይ ስደት ብሰፊሑ ይግለጽዩ። ይኩንምበር ብአካል ብዛእባ እዚ ጉዳይ ናይ ምዝርራብ ኩነት ግና የለን። መደብ ናይዚ ጉጅለ እምብአር ነቲ አብ መንጎ ዘሎ ሓጓፍ ንምምላእ እዩ። አብ ዝተፈላለየ አብያተ ትምህርትታት እንዳኸድና ውልቃዊ ዝርርባት ንገብር። ስደተኛታትን ተማሃሮን ድማ ኩሎም ንሕድሕድ አገዳሲ ሓበሬታታት ይለዋወጡ።
እዚ ጉጅለ ንኩሎም አብዚ ጉጅለ ክሳተፉ ዝደልዩን ናይ ሂወቶም ተመኩሮታትን አብ መንግዲ ዘጋጠሞም ሽግራትን ከዘንትዉ ዝደልዩን ብክብሪ ይዕድም።

Natalie Pfister, natalie.pfister@sunrise.ch, 078 768 94 04


ምብጻሕ አብ ግዚያዊ መዕቆቢታት
(ካምፕታት)
ዝበዝሑ ግዚያዊ መዕቆቢታት ካብ ከተማ ዙሪክ ርሒቆም ይርከብ ከሙኡውን ካብ ዓድታት ርሒቆም ይርክብ። ኩሎም ሓደስቲ ሓተቲ ዕቁባ አብዘን ቦታታት አብዝነብሩሉ እዋን ካብ ሰባት ተፈልዮም፣ ብአዝዩ ውሑድ ገንዘብ (8.50 Fr) ንመዓልቲ እናተዋህቦም ብዘይ ናይ መንቀሳቀሲ ትኬት ክነብሩ ይግደዱ። ፍቃደኛታት አባላት ምስ ሶሊኔትዝ ብምትሕብባር ናብዘን መዕቆቢታት እንዳከዱ ምብጻሕ የካይዱ። ከምኡውን ርክባት ይፈጥሩ።

Adliswil: Hanna Gerig, info@solinetz.ch, 076 527 61 93
Glattbrugg: Christoph Albrecht, christoph.albrecht@jesuiten.org, 044 266 21 26
Urdorf: Geri Meili, meili22@bluewin.ch

 

አብያተ ማእሰርቲ ምብጻሕ
እዚ ናይ ቤት ማእስርት ምብጻሕ ጉጅለ ንኩሎም እሱራት አብ ቤት ማእሰርቲ ፍሉግሀፈን (Flughafengefängnis) ከባቢ ክሎተን (Kloten) ዝርከቡ እሱራት ይበጽሕ።
እዚ ምብጻሕ ነቶም እሱራት ተነጸሎ ከይስምዖም ይሕግዝ። ብተወሳኪ ዝሓልየሎም ከምዘሎ ከምዝርድኡ ይገብሮም። ንሕና ከም መተዓልልቲ ናይ ውሽጦም ጭንቂ ሰማዕቲ ከምኡውን ተሓጋገዝቲ ብምኳን ንሕግዞም። አቀዲምና ነቶም እሱራት ፍቃደኛታት ምኳኖም ሓቲትና ነቲ መደብ ነዳልዎ።

Charlotte Acakpo, charlotte.acakpo@bluewin.ch


ሓገዛትን ርክባትን

11
እዚ ሓደ ንሓደ ( 11) ዝተሰመየ ፕሮጀክት ንስደተኛታትን ግዱሳትን ብውልቂ ተራኪቦም በብጽምዲ ክዘራረቡ ይሕግዝ። እቶም ግዱሳት ውልቀሰባት ነቶም ስደትኛታት አብ ዘዘድልዮም ጉዳያት ንአብነት ምድላይ ገዛ፣ ሓገዝ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን፣ ምድላይ ስራሕ ሓገዝ ምጽሐፍን ምንባብን ደብዳበ፣ አብ ዝተፈላለየ ዕለታዊ ዘጋጥሙ ነገራትን ናይ ትርፊ ግዜ ምንቅስቃሳትን ዘተኮረ ሓገዛት ይግበረሎም። እቲ ዝግበር ቀጻሊ ርክባት አብ ሕድሕዳዊ ምርድዳአት ይህግዝ። ኩሎም አብዚ ታንደን (ትርጉም ክልተ ሰባት ብሓባር ዝዝውርዋ ብሽክለታ) ክሳተፉ ዝደልዩ ግዱሳት ክምዝገቡ ይክእሉ።

Sign up with this formular
1:1 for volunteers

1:1 for refugees
and send it to Mercedes Nötzli und Lucrezia Bernetta, tandem@solinetz.ch

 

ሶሊ ዴስክ (Solidesk)
እዚ ናይ ተንቀሳቀስት አለይቲ ስደተኛታት መጸውዒ እዩ። እቶም አብዚ ዝሳተፉ ፍቃደኛታት ውልቀሰባት ንስደተኛታት ብዛዕባ ዘለዎም ጸገማትን ብዛዕባ መነባብርኦም አብዚ ሃገረ ስዊዘርላንድ እንዳሓተቱ ሓገዝ ይገብሩሎም። ንአብነት ሕቶን መልስን አብ ደብዳበ፣ አካይዳ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት፣ ስራሕን ገዛን ምድላይ፣ ጉዳይ ሕጊ ምምኻር፣ ትምህርቲ፣ ምእላይ ሕጻናትን ቆልዑን፣ ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈታትን ….. ወ ዘ ተ። እዞም ፈቃደኛታት አባላት ናይዚ ጉጅለ (Solidesk) ዕሙቅ ዝበለ ፍልጠት ብዛዕባ ሕግን መንግስታዊ አሰራርሓን ዘለዎም እዮም። ንሳቶም አብቲ ዘለኩም ጉዳያት ከም ወግዓውያን አማኸርቲ ቀሪቦም ክዘራረቡኳ ዘይክእሉ እንተኮኑ ከም መበገሲን ከም ማእከላዊ አቀራረብቲን ኮይኖም ክሕግዙ ይክእሉ እዮም።
ሶሊ ዴስክ አብኩሎም ቦታታት ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ብሶሊኔትዝ ዝዳሎ ክረክቡ ይክእሉ።

Freitag, 10.00 – 13.00 Uhr
Stauffacherstrasse 8, Zürich
Im 1. Stock

Ulla Armbruster (aikiru@bluewin.ch)
Marcus Büzberger (marcus.buezberger@gmail.com)


ንኡስ ዞባዊ ጉጅለታት አብ

ጉጅለ ሶሊኔትዝ ( Solinetz) አብ ዝተፈላለየ ምምሕዳራት (Gemeinden) ካብ ከተማ ዙሪክ ወጻኢ አብ ንኡስ ዞባታት (ንኡስ ምምሕዳራት) ተሰሪዑን ተወዲቡን ይርከብ።

ሌላን ሕብረትን ደቅዓድን ስደተኛታት አገዳሲ እዩ። እዚ ነዞም ክልተ ዝተፈላለዩ ባህልን መነባብሮን ዘለዎም ህዝብታት ብሕብረት ሓባራዊ ንጥፈታት ከካይዱ ይሕግዝ : ንአብነት ተራኺብካ ምዕላል፣ ሓቢርካ ዝተፈላለየ ኢደ ስርሓታዊ ስራሕ ምስራሕ….ወዘተ። ክንድዝኮነ ፕሮጀክትና ሶሊኔቲዝ አብ አድለስቪል፣ ዲቲኮን፣ ኡርዶርፍ፣ ኡስተር፣ ሬገንስዶርፍ ከምኡውን ቪንተቱር ናጻ ናይ ቋንቋ ጀርመን ትምህርትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ መደባትን ሰሪዑ ንኩሎም ግዱሳት ተሳተፍቲ ከምኡውን ንኩሎም ውፍያትን ብሓንቀውታ ክሳተፉ ንዕድም።