ፕሮጀክት / ዕላማ

ኩሎም ናትና ፕሮጀክትታት ናጻን፡ ንኩሎም ሐደስቲ ተሳተፍቲ ክፉትን እዮሞ፣ ንኩሎም ኣብዚ ናትና ፕሮጀክትታት ክሳተፉ ዝደልዮ ተጠቀምትን ተሓጋገዝትን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ንብሎም።

ቋንቋ ጀርመን

ኣፍልጦ ቋንቋ ጀርመን ኣብዚ ሕብረተሰብ ካብቶም ኣገደስቲን ቀንዲ ነገራትን እዩ። ክንዲ ዝኾነ ንኩሎም ሐተትቲ ዑቅባን መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ሰባትን ኣብ ወግዓዊያን አብያተ ትምህርቲ ቋንቋ ክምሀሩ ስለዘይክእሉ ትካልና ናጻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይህብ። እቲ ትምህርቲ ንዝተፈላለየ ደረጃታት ዘካተተ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትምህርቲ ቋንቋ ኣዳሊና ንኩሎም ደለይቲ ክሳተፉ ንዕደም። ቆልዑ ንዘለዎም ድማ ኣብ እዋን ትምህርቲ ኣለይቲ ቆልዑ ኣዳሊና ኣለና። እቲ ትምህርቲ ንኩሎም ሓደስቲ ተሳተፍቲ ክፉት ኣዩ። ምዝገባውን ኣየድልዮን እዩ። ጥራይ ስሩዕ ዝኮነ ተሳትፎ ክህልወኩም ንላቦ።

Deutschkurse Stadt Zürich   
WochentagUhrzeitAdresseInfo
Montag10.00 - 12.00Kirchgemeindehaus Grünau, Bändlistrasse 15mit Kinderbetreuung und Mittagstisch
Montag18.30 - 20.30Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13Kleine Gruppe
Dienstag10.00 - 12.00Augustinerkirche, Augustinerhof 8mit Kinderbetreuung und Mittagstisch
Mittwoch10.00 - 12.00Pfarrei St. Felix und Regula, Hirzelstrasse 20Mittagstisch im Anschluss
Mittwoch14.00 - 16.00Kirche Fluntern, Gellertstrasse 1mit Kinderbetreuung
Freitag10.00 - 12.00Offener St. Jakob, Stauffacherstrasse 8mit Kinderbetreuung und Mittagstisch
Freitag13.15 - 15.00Cramerstrasse 7B1 und B2. Anmelden bei rosger@bluewin.ch
Samstag10.00 - 12.00Kirchgemeinde Erlöser, Zollikerstrasse 160mit Mittagstisch
Sonntag16.00 - 18.00Reformierte Kirche, Höhenring 56

ምሳሕ

ኣብቲ ዝበዝሕ ናይ ትምህርቲ ቦታታትና ድሕሪ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ውዑይ መግቢ ኣዳሊናልኩም ኣለና። እቲ መደብ ንባህልን፣ ስንስርዓትን፣ ከምኡውን ተሞክሮ ንምልውዋጥን ኣገዳሲ ምኻኑ ክንሕብር ንፈቱ።

Mittagstische Stadt Zürich   
WochentagUhrzeitAdresseInfo
Montag12.00 UhrKirchgemeindehaus Grünau, Bändlistrasse 15im Anschluss an den Deutschkurs
Dienstag12.00 UhrAugustinerkirche, Augustinerhof 8im Anschluss an den Deutschkurs
Mittwoch12.00 UhrPfarrei St. Felix und Regula, Hirzelstrasse 20im Anschluss an den Deutschkurs
Freitag12.00 UhrOffener St. Jakob, Stauffacherstrasse 8im Anschluss an den Deutschkurs
Samstag12.00 UhrKirchgemeinde Erlöser, Zollikerstrasse 160gemeinsames Kochen am Vormittag
Mittagstische Winterthur
Dienstag12.00 UhrRef. Kirchgemeindehaus, Kanzleistrasse 37im Anschluss an den Deutschkurs

ምዝዋር፣ ስፖርትን ምዝንጋዕን

ሰሙናዊ ምዝዋር ኣብ ከባቢ ዙሪክ
ኣብ ስሙን ሐደ መዓልቲ ትካልና
(solinetz) መጠናዊ ዝኮነ ናይ ምዝዋርን ምንቅስቃስን መደብ ኣብ ከባቢ ዙሪክ የዳሉ። ኩሎም ፈተውቲ እግሪ ጉዕዞ ብዘይ ኣቀዲምካ ምምዝጋብ ክሳተፋ ይክእሉ። ንኩሎም ስደተኛታት ናይ መግቢን ትኬትን ዋጋ ትካልና ይከፍል።

Samstag, 13 Uhr
Treffpunkt Hauptbahnhof Zürich (Grosse Uhr)
Tatjana Rengel & Sarah Tanner, zusammen.wandern.zh@gmail.com, 076 524 63 15


ኩእሶ እግሪ
ንኹሎም ፈተውቲ ኩዕሶ እግሪ ስሩዕ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ነዳሉ

Donnerstag   20.30 – 22.00 Uhr, Turnhalle Hirzenbach, Luchswiesenstrasse 186                 Christoph Burgherr, hallo@solidarus.ch, 079 196 84 61


ጉጅለ ጉያ
(ዘብዘብ) ሓሙስ ምዓልቲ
ንኹሎም ሐቢሮም ስፖርት ንምስራሕ ድሌት ዘለዎም፦ እዚ ጉጅለ ናይ ጉያ ልምምድን ስልጠናን ኣብ ናይ ዕሪፍቲ ቦታ ኣብ ቪታ ፓርኩር (Vitaparcour) ሓቢርና ትሬኒንግ ንገብር፣ ብሐባር ድማ ኣብቲ ዝግበር ናይ ሐድሽ ዓመት መእተዊን ናይ ዓመት መፋነዊን ውድድር ሲልቬስተር ላውፍ ንሳተፍ።

Dienstag, 18.30 Uhr, Finnenbahn am Zoo Zürich
Treffpunkt: Garderobe des ASVZ an der Forrenweistrasse 7

Christoph Burgherr, hallo@solidarus.ch, 079 196 84 61

 

ቬሎዙሪ ትምህርቲ ምዝዋር ብሽክሌታ ንስደተኛታት
ምዝዋር ብሽክሌታ ምቹእን ደስታ ዝህብን ናይ ምንቅስቃስ ነጻነትን ዝህብን እዩ። ይኩንምበር ብዙሓት ስደተኛታት ምልከት የብሎምን። ስለዚ ትካልና አብዝተፈላለያ ማዕከናት ስደተኛታት እንዳከዱ ዝምህሩ መማህራን አዳልዩ ሒዞሞም ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት እንዳዛወሩ ሕግታት ትራፊክ ይምህርዎም፣ ከምኡውን ምስቲ ዝነብሩሉ ከባቢን ብከመይ ከምዝዝውሩን ይምህርዎም።
www.friendsonbikes.ch

ናይ ብዓል ዳስ (ካምፕ)

ቤተክርስትያን ተሓድሶ (Landeskirche) ምስ ትካልና ሶሊኒትዝን (Solinetz) ቤተክርስቲያን ካቶሊክን ብምትሕብባር ነፍስወከፍ ሳመር (ሐጋይ) ናይ ብዓል ዳሳት ንስደተኛታት የዳሉ። እዚ ዳሳት ንስደተኛታት ዝተወሰነ መዓልታት ካብ ጭንቀት ርሒቆም አብ ብሕት ዝበለ ቦታታት ክዘናግኡ ኮለዉ ንመዕረፊ ይሕግዝ።

Remy Beusch, remy.beusch@refuster.ch, 044 943 15 11

ትምህርቲ ቅዲ ክዳን (ሳርቶ)

ደለይቲ ምስ ክኢላ ሰፈይቲ ብምኳን ብግብሪ ዝተሰነየ ትምህርቲ ይቐስሙ። ከምኡዉን ብማሽን ምስፋይ ይላመዱ። ድሌት ዘለዎም ሰባት መጺኦም ክርእዩ ፍቁድዩ ዘለና ቦታ ግና ዝተወሰነ እዩ።

Dienstag, 13.30 – 16.30, Stauffacherstrasse 8, 4. Stock
Mariannina Piciuccio, mariannina.piciuccio@gmx.ch, 076 229 19 77

ምትዕድዳም (ሓቢርካ ምምጋብ)

ንምጥቅላል ቁርስን ምሳሕን(Zäme brunche)

ቀንዲ ጽንሰ ሓሳብ ናይዚ (Zäme Brauche) ፕሮግራም ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ሐደ መራከቢ ዝኮነ ቦታ ንስደተኛታትን ደቅዓድን Zürcher ምቹእ ዕድል ንምፍጣር እዩ። አብዚ ቦታ እንዳተራከቡ ብሐባር ቁርሲ ወይ ምሳሕ ይምገቡ ክምኡውን ሕድሕዳዊ አመጋግባታትን ስርዓታትን ይምሃሃሩ። እዚ ዕድመ አብ ወርሒ ሓንሳብ ብዕለተ ሰንበት ንግሆ ይግበር። ኩሎም ስደተኛታት ከአ ብነጻ ክሳተፉ ይኽእሉ። ንኹሎም ደለይቲ ሐገዝ ድማ ናይ ሕዝባዊ መጓዓዓዚ / ትራንስፖርት / ትኬት ይክፈለሎም።

Sonntag, 10.30 Uhr, Kleine Freiheit, Weinbergstrasse 30F1

Daria Jenni, zaemebrunche@solinetz.ch

 

ናይ ምብጻሕ ጉጅለ

አብያተ ትምህርቲ ምብጻሕ
እዚ ንብዙሓት አወዳትን አዋልድን አዝዩ ዘህጉስ ክከውን ኮሎ ነቲ ዘለዎም ምስ ሓደስቲ ስደተኛታት ናይ ምልላይ ድልየት ክውን ዝገብር እዩ። አብ ብዙሓት ማእከናት ዜና ጉዳይ ስደት ብሰፊሑ ይግለጽዩ። ይኩንምበር ብአካል ብዛእባ እዚ ጉዳይ ናይ ምዝርራብ ኩነት ግና የለን። መደብ ናይዚ ጉጅለ እምብአር ነቲ አብ መንጎ ዘሎ ሓጓፍ ንምምላእ እዩ። አብ ዝተፈላለየ አብያተ ትምህርትታት እንዳኸድና ውልቃዊ ዝርርባት ንገብር። ስደተኛታትን ተማሃሮን ድማ ኩሎም ንሕድሕድ አገዳሲ ሓበሬታታት ይለዋወጡ።
እዚ ጉጅለ ንኩሎም አብዚ ጉጅለ ክሳተፉ ዝደልዩን ናይ ሂወቶም ተመኩሮታትን አብ መንግዲ ዘጋጠሞም ሽግራትን ከዘንትዉ ዝደልዩን ብክብሪ ይዕድም።

Natalie Pfister, natalie.pfister@sunrise.ch, 078 768 94 04


ምብጻሕ አብ ግዚያዊ መዕቆቢታት
(ካምፕታት)
ዝበዝሑ ግዚያዊ መዕቆቢታት ካብ ከተማ ዙሪክ ርሒቆም ይርከብ ከሙኡውን ካብ ዓድታት ርሒቆም ይርክብ። ኩሎም ሓደስቲ ሓተቲ ዕቁባ አብዘን ቦታታት አብዝነብሩሉ እዋን ካብ ሰባት ተፈልዮም፣ ብአዝዩ ውሑድ ገንዘብ (8.50 Fr) ንመዓልቲ እናተዋህቦም ብዘይ ናይ መንቀሳቀሲ ትኬት ክነብሩ ይግደዱ። ፍቃደኛታት አባላት ምስ ሶሊኔትዝ ብምትሕብባር ናብዘን መዕቆቢታት እንዳከዱ ምብጻሕ የካይዱ። ከምኡውን ርክባት ይፈጥሩ።

Adliswil: Hanna Gerig, info@solinetz.ch, 076 527 61 93
Glattbrugg: Christoph Albrecht, christoph.albrecht@jesuiten.org, 044 266 21 26
Urdorf: Melanie Mancuso, melanie.mancuso@yahoo.com, 079 688 43 14

 

አብያተ ማእሰርቲ ምብጻሕ
እዚ ናይ ቤት ማእስርት ምብጻሕ ጉጅለ ንኩሎም እሱራት አብ ቤት ማእሰርቲ ፍሉግሀፈን (Flughafengefängnis) ከባቢ ክሎተን (Kloten) ዝርከቡ እሱራት ይበጽሕ።
እዚ ምብጻሕ ነቶም እሱራት ተነጸሎ ከይስምዖም ይሕግዝ። ብተወሳኪ ዝሓልየሎም ከምዘሎ ከምዝርድኡ ይገብሮም። ንሕና ከም መተዓልልቲ ናይ ውሽጦም ጭንቂ ሰማዕቲ ከምኡውን ተሓጋገዝቲ ብምኳን ንሕግዞም። አቀዲምና ነቶም እሱራት ፍቃደኛታት ምኳኖም ሓቲትና ነቲ መደብ ነዳልዎ።

Lisa Gerig, lisagerig@hotmail.com, 079 725 33 26


ሓገዛትን ርክባትን

11
እዚ ሓደ ንሓደ ( 11) ዝተሰመየ ፕሮጀክት ንስደተኛታትን ግዱሳትን ብውልቂ ተራኪቦም በብጽምዲ ክዘራረቡ ይሕግዝ። እቶም ግዱሳት ውልቀሰባት ነቶም ስደትኛታት አብ ዘዘድልዮም ጉዳያት ንአብነት ምድላይ ገዛ፣ ሓገዝ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን፣ ምድላይ ስራሕ ሓገዝ ምጽሐፍን ምንባብን ደብዳበ፣ አብ ዝተፈላለየ ዕለታዊ ዘጋጥሙ ነገራትን ናይ ትርፊ ግዜ ምንቅስቃሳትን ዘተኮረ ሓገዛት ይግበረሎም። እቲ ዝግበር ቀጻሊ ርክባት አብ ሕድሕዳዊ ምርድዳአት ይህግዝ። ኩሎም አብዚ ታንደን (ትርጉም ክልተ ሰባት ብሓባር ዝዝውርዋ ብሽክለታ) ክሳተፉ ዝደልዩ ግዱሳት ክምዝገቡ ይክእሉ።

Sign up with this formular
1:1 for volunteers

1:1 for refugees
and send it to Simone Thür, tandem@solinetz.ch

 

ሶሊ ዴስክ (Solidesk)
እዚ ናይ ተንቀሳቀስት አለይቲ ስደተኛታት መጸውዒ እዩ። እቶም አብዚ ዝሳተፉ ፍቃደኛታት ውልቀሰባት ንስደተኛታት ብዛዕባ ዘለዎም ጸገማትን ብዛዕባ መነባብርኦም አብዚ ሃገረ ስዊዘርላንድ እንዳሓተቱ ሓገዝ ይገብሩሎም። ንአብነት ሕቶን መልስን አብ ደብዳበ፣ አካይዳ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት፣ ስራሕን ገዛን ምድላይ፣ ጉዳይ ሕጊ ምምኻር፣ ትምህርቲ፣ ምእላይ ሕጻናትን ቆልዑን፣ ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈታትን ….. ወ ዘ ተ። እዞም ፈቃደኛታት አባላት ናይዚ ጉጅለ (Solidesk) ዕሙቅ ዝበለ ፍልጠት ብዛዕባ ሕግን መንግስታዊ አሰራርሓን ዘለዎም እዮም። ንሳቶም አብቲ ዘለኩም ጉዳያት ከም ወግዓውያን አማኸርቲ ቀሪቦም ክዘራረቡኳ ዘይክእሉ እንተኮኑ ከም መበገሲን ከም ማእከላዊ አቀራረብቲን ኮይኖም ክሕግዙ ይክእሉ እዮም።
ሶሊ ዴስክ አብኩሎም ቦታታት ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ብሶሊኔትዝ ዝዳሎ ክረክቡ ይክእሉ።

Elena Dürst, elena.solidesk@gmail.com


ህዝባዊ ርክባት

እዚ ጉጅለ ህዝባዊ ርክባት ዝተፈላለዩ አዳለውቲ መደባት ብምውዳብ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓሳባትን ድሌታትን አብ ናጻ ቦታ (ክፍሊ) ብጋህዲ አብ ምርኻብን ንህዝቢ ስዊዝ ምቹእ (ጥጡሕ) ባይታ ከምኡውን ኩነታት ብምፍጣር ብዛዕባ መነባብሮ ስደተኛታት አብ ሐገረ ስዊዘርላንድ አፍልጦ የጨብጥ። አባላት ናይዚ ጉጅለ ንኩሎም ፍቃደኛታት ምሳና ሓቢሮም አብ ሐደ ናይ ስደተኛታት ሰብአዊ ናይ ዕቁባ መስርሕን ከምኡውን ቅኑዕ ዝኮነ ናይ ስደተኛታት አተሓሕዛን አብ ምትእትታው እጃሞም ክበርክቱ ብሐንቀውታ ንጽበ።

Ueli Wildberger, ueliw@mhsmail.ch, 044 242 20 59


ንኡስ ዞባዊ ጉጅለታት አብ

ጉጅለ ሶሊኔትዝ ( Solinetz) አብ ዝተፈላለየ ምምሕዳራት (Gemeinden) ካብ ከተማ ዙሪክ ወጻኢ አብ ንኡስ ዞባታት (ንኡስ ምምሕዳራት) ተሰሪዑን ተወዲቡን ይርከብ።

ሌላን ሕብረትን ደቅዓድን ስደተኛታት አገዳሲ እዩ። እዚ ነዞም ክልተ ዝተፈላለዩ ባህልን መነባብሮን ዘለዎም ህዝብታት ብሕብረት ሓባራዊ ንጥፈታት ከካይዱ ይሕግዝ : ንአብነት ተራኺብካ ምዕላል፣ ሓቢርካ ዝተፈላለየ ኢደ ስርሓታዊ ስራሕ ምስራሕ….ወዘተ። ክንድዝኮነ ፕሮጀክትና ሶሊኔቲዝ አብ አድለስቪል፣ ዲቲኮን፣ ኡርዶርፍ፣ ኡስተር፣ ሬገንስዶርፍ ከምኡውን ቪንተቱር ናጻ ናይ ቋንቋ ጀርመን ትምህርትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ መደባትን ሰሪዑ ንኩሎም ግዱሳት ተሳተፍቲ ከምኡውን ንኩሎም ውፍያትን ብሓንቀውታ ክሳተፉ ንዕድም።