አድራሻ ናይ ተመሳሰልቲ ፕሮጀክትታት

ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን (ዶች ኮርስ)

አውትኖሜ ሹለ ዙሪክ (Autonome Schule Zürich)
ብውልቂ ዝመሓደር ቦታ ትምህርቲ ኩሉሰብ ገለነገር ክምሃር ይክእል እዩ ብዝብል ዕላማ ዝተበገሰ።
www.bildung-fuer-alle.ch

ጆርናሊስሙስ (Journalismus)
ጋዜጣን መጽሔትን ናይ አውቶኖሜ ሹለ ዙሪክ ኩሎም ድሌት ዘለዎም ግዱሳት አብዚ ምድላው ጋዜጣ ክሳተፉ ብአባላት ከፍሊ ሕትመት ይዕደሙ።
www.papierlosezeitung.ch

ናይ ምሳሕ ዕድመ

ጌማይንሳምዝናክት (ብሓባር ምምጋብ)
ባህላዊ መግብታትና ክንምገብ ንትዓዳደም። እዚ መበገሲ አዝዩ አገዳሲ ምሕዝነት እዩ። እዚ ጉጅለ ነቶም ክምገቡ ዝደልዩ ነቲ ዓይነት መግቢን ነቲ መግቢ አዳልዩ ዝዕድም ሰብን የራክብ ኩሎም ክሳተፉ ንዝደልዩ ድማ ክምዝገቡ ይዕድም።
www.gemeinsamznacht.ch

ደርፊ

ኢንተርጋላክቲሸር ኮር
ካብ መላእዓለም ዝተአካከቡ ሰባት ብሕብረት ካብ መላእዓለም ዝተዋጽኡ ደርፍታት ይደርፉ። ኩሎም ደርፊ ዝፈትዉ አብዚ ጉጅለ ክሳተፉ ንዕድም ከምኡውን አብቲ ንገብሮ ኩሉ ልምምዳት እንዳመጹ ክከታተሉ ፍቃድ ንህብ።
Intergalaktischer Chor

ኢንተርኔት

ካፌ ክሊክ (Kafi Klick)
ናጻ ኢንተርኔት ካፌ ንጽጉማት ሰባት።
www.kafiklick.ch

ትያትር /ናይ መድረኽ ድራማታት/

ማላይካ ትያትር
አባላት ጉጅለ ማላይካ ትያትር ብህብረት ዝተፈላለዩ ተዋስኦታት ይጻወት ከምኡውን ባዕሎም ዝጸሓፍዎ ናይ መድረኽ ድራማታት ይኹን ንአሽቱ ድርሰታት ይለማመዱ። እዛ ጉጅለ አብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንአብነት ቦታታት ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ከምኡውን መእለይ አረጋውያን እንዳኽዱ መግቢ የዳልዉ፣ ከምኡውን እንግዶት መግቢ “ኬተሪንግ ሰርቪስ “ ይገብሩ። አብ ድራማን ትያትርን ዝግደሱ ሰባት አብዚ ጉጅለ ብፋቃዶም ክሳተፉ ይክእሉ።
Malaika Theater

መድሃኒታዊ ሓገዛት

ሜዲትሪና (Meditrina)
መድሃኒታዊን ሕክምናዊን ሓግዛት ንኩሎም መንበሪ ፍቃደ ዘይብሎም ነበርቲ ካንቶን (ዞባ) ዙሪክ፡
Meditrina

ሓበሬታ ብዛዕባ አነባብራ አብ ሃገረ ስዊዘርላንድ

ሚግራዌብ (Migraweb)
ብመርበብ ሓበሬታ /ብኢንተርኔት/ ዝተዘርግሔ ብዛዕባ ስዊዘርላንዳዊ መዓልታዊ መነባብሮ ስደተኛታት አወዳት ፣ አዋልድ ከምኡውን ሰድራቤታትን ቆልዑን ብ 16 ቋንቋታት
www.migraweb.ch

ጀራዲን

ሄክስ ኖየ ጀርዲን ዙሪክ
ጀርዲን ንደቀንስትዮ ስደተኛታት
HEKS Neue Gärten

ኩዕሶ እግሪ

ፉስቦል ኮኔክትስ
ዕድል ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ሰሙናዊ አብ ዝተፈላለየ ቦታታት አብ ሃገረ ስዊዘርላንድ። ንኩሎም ፍቅሪ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎም አብ መስርሕ ሌላን ሓባራዊ ጸወታን ድጋፍን ሞራልን ይህብ።
www.sportegration.ch