ምክርን ማዕዳን

ምክርን ማዕዳን ብዛዕባ ስደትን መሰል ስደተኛታት

ፍራይፕላትዝአክስዩን ዙሪክ (Freiplatzaktion Zürich) ብሉጽን ናጻን ምክርን ማዕድን ከምኡውን ንመሰል ኩሎም ሐተቲ ዑቅባን ስደተኛታትን ዝካታዕ :ንአብነት አብ እዋን ሕማቅ ውሳኔ ፣ ብዛዕባ ሕቶ ዕቁባ።

ዙርከር ቤራቱንግስሽቴለ ፋር አሳይል ሱከንደ (Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende) ብሉጽን: ናጻ ንመሰል ምጥባቅ ንኩሎም ሓተቲ ዑቁባ (ወረቀቶም N ) ከምኡውን ጊዛዊ ተቀባልነት ዝረከቡ (ወረቀቶም F ) ኩሎም አብካንቶን (ዞባ) ዙሪክ ዝነብሩ ከምኡውን አብ አድላይ እዋናት ንኩሎም ደለይቲ አብ መስርሕ ሕቶ ዑቅብኦም ከም አማከርቲን መራሕትን ኮይኖም አብ ዝቀርቡ ሕቶታት ሓገዛት የበርክቱ።

ሚርሳሬክትስቤራቱንግሽተላ (Mirsah, Rechtsberatungsstelle für Ausländerrecht):-ሚርሳ (MIRSAH) ብክኢላታት ጠበቃታትን ናይ ሕጊ አማከርትን ጌሩ ሕሱር ዝዋግኡ ከምኡውን ብሉጽ ናይ ጠበቃ አገልግሎት ንኩሉ መሰል ወጻእተኛታት ዝምልከት ሕቶታት ይህብ።

ሳንስ ፓፒረስ አንላውፍሽቴሌ ዙሪክ: እዚ(SPAZ) ትካል ንኩሎም ስደተኛታትን ወረቀት መንበሪ ዘይብሎምን አብ ሕብረተሰባዊን መሰላዊ ሕቶታትን ምክርን ማዕዳን ይህብ። እዚ ትካል ኩሎም መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም መሰረታዊ መሰላቶም ከምዝፈልጡን ንነብሶም ካብ ምትላልን ዘይሕጋዊ ግፍዕታትን ክከላኸሉን ይሕግዝ።

አንቫልትስ ኮሌክቲቭ ዙሪክ (Anwaltskollektiv Zürich): ጠበቃታት ብፍሉይ ክኢላታት ብዛዕብ ዕቁባን መሰል ወጻእተኛታትን። ትካልና ሶሊኔት ብፍላይ አብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብተደጋጋሚ ምስ ጠበቃታት ናይዚ ትካል ተሓባቢሩ ይሰርሕ እዩ።